Sat, May 15 | Inbodhi Yoga Tallinn

KOHAD TÄIS - Lastejooga Õpetajate Kursus

Registration is Closed
KOHAD TÄIS - Lastejooga Õpetajate Kursus

Time & Location

May 15, 10:00 AM – May 16, 6:00 PM
Inbodhi Yoga Tallinn, Viru tänav 3, 10140 Tallinn, Estonia

About the Event

(English below)

Kursuse eesmärk:

- Kuidas õpetada mänguliselt ja ohutult lastele vanuses 3-13 lastejoogatunde.

- Õppida selgeks lastejoogapoosid: sh seisupoosid, tasakaalupoosid, istuvad, tagurpidi, liikuvad poosid, partnerjooga ja grupijooga poosid. Iga osaleja saab endale põhjaliku lastejooga manuaali, mille sees on mh kõik joogapoosid ja lastejooga-kavad: kõik vajalik, et alustada lastejooga õpetamist kohe pärast koolitust.

- Laste anatoomia.

- Tunni juhendamise metoodika: kuidas tulla toime liigse või vähese aktiivsusega.

- Mõista laste füüsilist, mentaalset, emotsionaalset ja vaimset arengut ning kuidas jooga saab siin abiks olla.

- Kuidas juhendada visualiseerimist, meditatsiooni, hingamisharjutusi ja lõdvestustehnikaid lastele.

- Loomulikult mängime lastejoogamänge!

- Kuidas 5 lihtsa sammuga luua ise lastejooga lugusid.

- Lastejooga õpetamine kui töö: kuidas tunde üles ehitada, kus lastejoogat õpetada, kuidas end turundada, avastada oma lastejooga õpetaja anne jms.

Kursus on üles ehitatud ~1% teooria ja ~99% praktikat. Toome endas välja oma sisemise lapse ja näeme, kui palju ägedam on lastejooga täiskasvanute joogast. :)

Ajakava:

- 15 mai 2021 kell 10-18.00

- 16 mai 2021 kell 10-18.00

Kursust juhendab kogenud SaareYoga lastejooga õpetaja Kerli Adov. Läbinud aastal 2016 It’s Yoga Kids lastejoogaõpetaja koolituse Helsingis alustas ta iganädalase lastejooga õpetamisega koheselt pärast koolitust. Praeguseks kohtub ta nädalas ca 50 lapsega, kellest osad on täpselt sama vanad kui Kerli joogaõpetajana ning teised juba lendavad pääsukestena lastejoogast täiskasvanute joogatundidesse.

Lisaks It’s Yoga Kids koolitustele on Kerli läbinud It’s Yoga Helsinki 200h joogaõpetaja koolituse, Rocket Foundations (100h), Yin-jooga koolitused (ühtekokku 100h) Pille Eikneriga ning on kõrgharitud stsenarist (Balti Filmi- ja Meediakooli bakalaureus).

SaareYoga tunnistuse saamiseks juhendavad osalejad teisel päeval näidis lastejooga tunni.

Registreeri ennast kindlasti varakult, kuna kohad on piiratud.

Investeering endasse on 250€ (Tasutus ühes osas enne kursuse algust. v.a. Töötukassaga ühinejad).

Kursusega on võimalik ühineda ka läbi Töötukassa.

----------

Course aims to:  

- How to playfully and safely teach children aged 3-13 in yoga classes. 

- Learn children's yoga poses: including standing poses, balance poses, sitting, upside down poses, moving yoga, partner yoga and group yoga poses. Each participant will receive a comprehensive children's yoga manual, which includes all the yoga poses and children's yoga sequences: everything you need to start teaching children's yoga immediately after the training. 

- Anatomy of children. 

- Lesson instruction methodology: how to deal with excessive or low activity. 

- Understand children's physical, mental, emotional and spiritual development and how yoga can help here. 

- How to teach visualization, meditation, breathing exercises and relaxation techniques to children. 

- Of course we play children's yoga games! - How to create your own children's yoga stories in 5 easy steps. 

- Teaching children's yoga as a job: how to build lessons, where to teach children's yoga, how to market yourself, discover the your talent as a children's yoga teacher, etc.  

The course is built on ~ 1% theory and ~ 99% practice. We bring out our inner child and see how much more intense children's yoga is than adult yoga. :)  

Schedule: - 15 May 2021 from 10 am to 6 pm - 16 May 2021 from 10 am to 6 pm  

The course is supervised by an experienced SaareYoga children's yoga teacher Kerli Adov. After Kids Yoga Teacher Training in Helsinki in 2016, she immediately started teaching weekly children’s yoga. By now, she meets about 50 children a week, some of whom are exactly as old as Kerli's yoga teacher career, and others are already flying like swallows from children's yoga to adult yoga classes.  In addition to Kids Yoga Teacher Training, Kerli has completed It’s Yoga Helsinki 200h yoga teacher training, Rocket Foundations (100h), Yin Yoga trainings (100h in total) with Pille Eikner and is an educated screenwriter (Bachelor of Baltic Film and Media School).  

After the cource you need to lead a sample kids yoga class to recive a diploma.

Be sure to register early as places are limited.  

The investment is 250 € (Payment in one installment before the start of the course).  

It is also possible to join the course through the Unemployment Insurance Fund.

Registration is Closed

Share This Event